Choose a language
15 Years

OVER ONS

TRIDAS is voortdurend gericht op het verbeteren van haar processen. Het bedrijfsmanagement acht dit van cruciaal belang voor het behoud van haar marktaandeel. Ook besteedt men veel aandacht aan het milieu en de veiligheidsrisico’s van de producten en diensten van het bedrijf. Daarom heeft TRIDAS een gecertificeerd, geïntegreerd managementsysteem geïmplementeerd dat voldoet aan de volgende maatstaven:

CERTIFICERING

ČSN EN ISO 9 001:2015

Kwaliteitsmanagementsysteem – Eisen

Het management van Tridas, s.r.o. is er zich bewust van dat het erg belangrijk is om aan de eisen van klanten te voldoen zodat zij hun marktaandeel kunnen vergroten. Daarom heeft TRIDAS s.r.o. een eigen kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd en deze gecertificeerd volgens de volgende maatstaven:

ČSN EN ISO 14001:2015

We weten en erkennen dat de bronnen van moeder natuur beperkt en fragiel zijn. Daarom beschouwt TRIDAS, s.r.o. de bescherming van het milieu als algemeen onderdeel van haar processen, geheel in lijn met de doelen van het bedrijf. In dat opzicht proberen we de negatieve impact op het milieu te verkleinen tijdens de productie van onze producten en hebben we een milieumanagementsysteem geïmplementeerd en gecertificeerd volgens de standaard:

ČSN ISO 45001:2018

Het bedrijf TRIDAS, s.r.o. is zich bewust van het belang van haar personeel en het belang van het volgen van de Arbowetgeving en –eisen. Daarom hebben we een ARBO-systeem geïmplementeerd en gecertificeerd volgens:

Voor TRIDAS Ltd. is het milieu erg belangrijk. Bewijs daarvan is onze betrokkenheid bij de FSC®. TRIDAS is sinds 2015 FSC-gecertificeerd. Daarom mag het bedrijf producten maken die voldoen aan de FSC-standaarden. Voor onze klanten garanderen deze standaarden een juist en wettelijk toegestaan gebruik van bronmaterialen. Bovendien geeft dit keurmerk aan dat wij verantwoordelijk omgaan met hernieuwbare bronnen. Daarom dragen producten van TRIDAS het FSC-keurmerk.

BEDRIJFSBELEID

 • Het organisatiebeleid is volledig in lijn met de context en de strategie van de organisatie.
 • We zijn erop gericht de door ons verworven positie op de markt te behouden en onze stabiele klantenbasis en marktsegmenten uit te breiden.
 • We willen langdurige productieprogramma’s met perspectief ontwikkelen.
 • We streven naar een jaarlijkse groei van onze productiecapaciteit en het gebruik daarvan.
 • Onze activiteiten zijn gericht op de uitbreiding van complexe diensten, waaronder het ontwerpen van een product en de productievorm daarvan.
 • We doen er alles aan om de behoeften van onze klanten te begrijpen door hun eisen te verwerken in onze productie en op transparante wijze met hen te communiceren.
 • Het management blijft de bedrijfscultuur vormen om ervoor te zorgen dat ons personeel begrijpt dat klantgerichtheid tot succes leidt.
 • We passen de procesmatige aanpak toe om bestellingen te realiseren. Zonder samenhangende processen en interactie daartussen is dit niet mogelijk.
 • We zijn ons er geheel bewust van dat voortdurende verbetering onderdeel is van ons succes. Alleen beslissingen die zijn gebaseerd op goed geëvalueerde audits en verificatie van klanttevredenheid zijn juist.
 • We verdiepen onze goede relaties met leveranciers verder om ervoor te zorgen dat onze relatie voor beide partijen voordelig is.
 • We streven naar een hoge productiviteit, het verwijderen van alle mogelijke afval en het voldoen aan de behoeften van de klant, terwijl we de nadruk leggen op alle wetgeving en andere eisen, Arbowetgeving en bescherming van het milieu.
 • We treffen alle nodige maatregelen om de hoeveelheid afval en ons stroomverbruik voor productieprocessen te verminderen en tegelijkertijd proberen we de impact te minimaliseren van onze activiteiten op het milieu en de gezondheid van ons personeel en de inwoners in gebieden waar onze bestellingen worden geleverd.